Rent hus

Min första egna produkt inom min egna firma.

Med Rent hus vill jag skrida glädje och samtidigt lösa ett mindre vardags problem.


I det här projektet arbeta jag mycket med fullskaliga modeller i aluminium. För att snabbt kunna se hur de olika formvaln och storleksjusteringarna påverkade uttryck och funktion i produkten. Inför att ritningarna skulle till tillverkaren så tog jag även fram en 3d modell i Fusion 360.