Doktorsring Malmö universitet

När Malmö universitet skulle ta fram sin egen doktorsring lät de elever på produktdesign året 2019 tävla med egna bidrag.


Jag arbetade fram mitt förslag efter tre värdeord; Öppenhet, Nytänkande och Tradition.

en Längre förklaring till dessa har jag placerat längre ner på sidan.


För att ta fram ringen så arbetade jag med skisser både på papper men även i lera efter som det är ett material jag är bekväm i. Slutligen arbetade jag med cad-program i datorn och 3d-printningar.


När juryn från universitetet gått genom bidragen stod min slutligen som segrare.

Ett otroligt givande och spännande projekt.


Designen av doktorsringen är framtagen av Jens Isaksson, student i produktdesign. Lagerblad eller lagerkrans är ofta symboler för vetenskapliga meriter och akademisk frihet. På den nya doktorsringen syns en stiliserad lagerkrans och i kransens mitt finns universitetets logotyp. Lagerkransen går samman med en stiliserad bild av Öresundsbron. Tankarna förs till Malmö eller en symbolisk bro. Kanske resan från forskningsfråga till resultat eller från ett icke-akademiskt hem till en doktorsexamen. Men även till samarbete, att bygga broar, till exempel mellan universitet och det omgivande samhället". - text från promotionshäftet.

Öppenhet är en egenskap jag ser i Malmö stad och Malmö universitet. Det finns exempelvis 173 olika nationaliteter representerade i Malmö stad. Under min tid på universitetet så har jag personligen upplevt en atmosfär som är öppen, lyhörd och inkluderande. Samma år som Öresundsbron började byggas togs beslutet att Malmö högskola skulle grundas. Öresundsbron är porten ut till kontinenten men även vägen in till Malmö. För mig symboliserar den öppenhet och det vill jag att ringen ska bära med sig.

Med nytänkande menar jag att Malmö historiskt har tagit sig genom många motgångar. Exempelvis skeppsvarskrisen på sjuttiotalet, nittiotalets arbetslöshet och flyktingkrisen 2015. Jag upplever att Malmö möter den typen av svårigheter med hårt arbete och nya idéer. Jag vill att den som bär ringen ska känna en stolthet i att vara en del av det. Ringen ska tillverkas i materialet Humanium Metal och jag vill att det ska synas. Därför ska efterbearbetningen få fram en industriell och lagom grov känsla. Det tänker jag kan frambringas med tumbling eller blästring. Kanske sandblästring? Sand finns ju i namnet Malmö.

Jag tycker att man ska värna om traditioner. Samtidigt menar jag att traditioner ska vara i harmoni med utveckling. På ringen vill jag symbolisera det med att Öresundsbron övergår i en lagerkrans som traditionellt associeras med doktorsringen.