No Assembly Required

Jag samlade samman 751 insexnycklar under ett års tid. De kommer från enbart nya möbler där de i regel enbart använts en gång vid monteringen av möblerna.


Jag tycker om verktyg och insexnycklar i sig är fantastiska. Det är därför spännande att se hur de kanske vara livsviktiga ena sekunden men sedan helt bortglömda i nästa.


Starten för att formge en pinnstol var i att jag sammanförde sex nycklar kanti i kanskt med en sjunde och tyckte formen blev som en form av fot, eller i det här fallet möbeltass. sedan arbetade jag mig uppåt, nyckel eller nyckel.

Svetsandet pågick nästan dygnet runt i en vecka.